Świat byłby brzydszy bez geowłókniny

Geowłóknina to bardzo wszechstronny i uniwersalny materiał, który sprawdza się nie tylko jako geowłóknina ogrodowa, ale także w takich dziedzinach, jak rolnictwo, budownictwo czy infrastruktura. Dobroczynne skutki jej działania widać też w dobrze utrzymanych oczkach wodnych, chodnikach, ścieżkach rowerowych, parkingach, podjazdach, boiskach, a także wysypiskach odpadów, rurociągach, pokryciach dachowych, a nawet wałach przeciwpowodziowych.

Geowłóknina czarna

Geowłóknina przyjmuje kilka postaci; jedną z nich jest geowłóknina czarna, której zastosowanie zapobiega zapadaniu się nawierzchni – kamieni, żwiru, grysu, tłucznia czy też kostki chodnikowej. Można nią umacniać skarpy bądź też stabilizować oczka wodne. Geowłóknina czarna świetnie sprawdza się także jako skuteczny materiał do drenażu.

Geowłóknina ogrodowa

Jednym z obszarów zastosowań geowłókniny są ogrody dachowe, baseny i oczka wodne, a także chodniki, ścieżki, alejki, podjazdy i nasypy oraz systemy drenażowe, odwadniające. Wszystko to sprawia, że geowłóknina ogrodowa to niezwykle przydatny materiał, który zdaje egzamin w różnych typach ogrodów oraz terenów zielonych wokół domu.

Geowłóknina polipropylenowa

Geowłoknina polipropylenowa to wartościowy produkt, który znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach i okolicznościach. Po pierwsze, stabilizuje podłoże i zwiększa jego nośność, ponadto filtruje je i wzmacnia. Geowłóknina polipropylenowa zapobiega mieszaniu się gruntu nasypowego z drobnoziarnistym podłożem, a także – erozji brzegów rzek i stojących zbiorników wodnych.

Geowłóknina separacyjna 

Separacja to jedna z głównych funkcji, jakie pełni geowłóknina wykonana z poliestru. Geowłóknina separacyjna stosowana jest głownie do stabilizowania gruntów o słabej nośności – dzięki jej zastosowaniu kolejne warstwy podbudowy nie przesuwają się względem siebie. Geowłóknina separacyjna sprawia, że materiały konstrukcyjne nie mieszają się z gruntem rodzimym, a cała konstrukcja się nie zapada.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *